Foreningen Fishtank

Tværsektoriel platform der nytænker og samskaber løsninger på det sociale område.

...

FishTank / Social Hub er både en ide og et kontorfællesskab med fysisk adresse i det tidligere Københavns Madhus i Kødbyen.Her arbejder udsatte unge og voksne side om side med NGO'er, private virksomheder samt offentlige udfører og myndighed.Stedet er præget af et ønske om at skabe et mere rummeligt og trygt samfund for alle. Også de mest udsatte medborgere.Vi tror vi på at de bedste løsninger skabes med de børn, unge eller voksne det handler om.Vi tror også vi kan komme meget længere med de ressourcer vi allerede bruger, hvis vi bruger dem klogt i alliancer på tværs af borgere, fagfolk og frivillige. På tværs af myndighed, udfører, civilsamfund og private virksomheder.Foreningen FishTank er opstået i regi af Social Hub, en platform Socialforvaltningen i Københavns kommune tog initiativ til i 2021.

Samarbejde og alliancer

Fra begyndelsen er der opstået samarbejder på tværs af FishTanks beboere og eksterne alliancepartnere.Det er med afsæt i disse samarbejder beboere i FishTank har stiftet foreningen. Den kan være en neutral ramme om og forankring af samarbejdet.Der er hele tiden noget der brygger i FishTank / SocialHub. Fx:SKOLE I MORGEN
Hvad der startede som en livlig samtale over frokosten i 2022 er vokset til en alliance med mere en 60 organisationer. Vi har afviklet to store arrangementer og en lang række værkstedsmøder i alliancen.
200 mennesker samledes i marts 2023 under overskriften "skole hvor går du hen?"I marts 2024 samledes 650 elever og 550 fagfolk og beslutningstagere på Spor10 under overskriften "Skole i morgen" Læs mere her. Næste stop er Århus, marts 2025.KAPITAL VÆRKSTED
Kapitalværksteder er en alliance mellem kommunal myndighed, udfører og civilsamfund hvor vi med afsæt i borgerstyrede budgetter skaber øget handlekraft hos udsatte borgere gennem bl.a. gruppeforløb og rådgivning.
DEN OMVENDTE HJEMLØSHED
Ensomhed og isolation har enorme menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Vi er ved at samle en alliance på tværs af stat, region, kommune og civilsamfund for sammen at undersøge om vi kan skabe nye indsatser på tværs af sektorerne. Udfordringen er at finder og gribe mennesker der lever isoleret inden de bliver ramt af fysisk eller psykisk sygdom.
VIDENSDELING
FishTank / Social Hub afholder sammen med beboerne årligt en række vidensdelingsarrangementer omkring emner der ligger os på sinde. Det kan være skoleværing, forråelse, anbringelsessystemet og snart om den omvendte ensomhed. Arrangementerne søger at samle aktører og ildsjæle på tværs og sigter altid mode at stille et bruger/borger perspektiv i centrum.

Foreningsliv

FORMÅL
Foreningens formål er at understøtte udviklingen af en tværsektoriel platform der kan nytænke og samskabe løsninger på det sociale område der bidrager til at udsatte og sårbare børn, unge, familier og voksne får mere rettidige og adækvate indsatser samt understøtter udviklingen af fællesskabers kapacitet til at rumme en større diversitet af børn, unge, familier og voksne.
Foreningens mål søges nået gennem opbygningen af både fysiske og digitale mødesteder hvor aktører på tværs af det sociale område og det resterende civilsamfund og private erhvervsliv kan mødes og udvikle og afprøve nye løsninger rettet mod det sociale område.Foreningen vil også være juridisk hjemsted for projekter der samskabes på tværs af aktører uden at have et andet naturligt juridisk hjemsted.Foreningens er etableret med afsæt i FishTank / Social Hub (etableret af Socialforvaltningen i Københavns kommune) og deler formål og værdier med pågældende enhed.Download vedtægter herMEDLEMMER
Medvind
Skolens Venner
Konsulenthuset for Socialøkonomi
SocialTalks
NO!SE - Network Of independent Scholars (in) Education)
Fjerde Sektor
Vidensamfund.nu
Vickie Bak Laursen

Skal vi lege?

LEGEKAMMERATER
Man behøves ikke være medlem af foreningen for at lege med os. Men fælleskabet i foreningen kan knytte os tættere sammen og give anledning til at mødes mere regelmæssigt.
MEDLEMSKAB
I forbindelse med stiftelsen af foreningen blev eksisterende beboere i FishTank / Social Hub optaget, herefter kan enhver anden organisation eller person, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, anmode om at blive medlem. Bestyrelsen tager stilling til anmodningen.
PRIS
Et basismedlemskab koster 200,- + moms. Som organisation betaler man for antallet af medarbejdere, dog ikke mere end fire medarbejdere. Altså maksimum 800,. + moms.
BESTYRELSE
Formand: Henrik Smedegaard Mortensen, Stifter Medvind
mob: 2617 6642 _ mail: [email protected]
Næstformand: Sigrid M Larsen, sekretariatsleder Skolens Venner
mob: 6126 7407 _ mail: [email protected]
Kasser: Andreas Rønne Nielsen, stifter Vidensamfund.nu
mob: 2684 4802 _ mail: [email protected]
Robin Vickery, stifter Fjerde Sektor
mob: 2685 7393 _ mail: [email protected]
Marco D'Andrea, partner Konsulenthuset for Socialøkonomi
mob: 5033 0255 _ mail: [email protected]

Kontakt

Hvis du har lyst til at høre mere om foreningen, Social Hub eller nogle af de aktiviteter vi laver, så skriv til os eller tag fat i et af vores bestyrelsesmedlemmer.Foreningen FISHTANK
Ingerslevsgade 44
1705 København V
CVR: 44603934
[email protected]


© Untitled. All rights reserved.

;-)

© Untitled. All rights reserved.

...